چند کلمه درباره ما

گروه تخصصی دوباره زندگی متشکل از  روان شناسان ومشاوران کارآزموده و معتبر بوده و از بین برترین افراد این حوزه در سراسر کشور انتخاب شده اند. همه متخصصان ما دارای مدرک تخصصی دکتری و پروانه کار حرفه ای از مراجع معتبر میباشند. متخصصان ما از برترین افراد این حوزه بوده و از سراسر کشور انتخاب شده اند.گروه دوباره زندگی دارای پروانه تخصصی مراکز مشاوره از سازمان بهزیستی به شماره ۹۲۶/۹۸/۳۰۷۸۰ میباشد.

۰ +
خدمات انجام شده
۰ +
رضایت مشتریان
۰ +
تعداد محصولات
۰ +
درختان کاشته شده