روانشناسان و مشاوران
«دوباره زندگی»

دکتر نصیر داستان

 دکتر نصیر داستان بعد از اتمام تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مشاوره از دانشگاه شهید چمران اخذ کرد و عضو هیات علمی دانشگاه می باشد. ایشان از سال ۱۳۸۹ فعالیت حرفه ای خود را آغاز و دارای پروانه فعالیت حرفه ای می باشد. دکتر داستان در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت زناشویی و درمان اختلالات جنسی فعالیت دارد.

دکترژاله رفاهی

 دکتر ژاله رفاهی از مشاوران با تجربه و بنام در کشور می باشد. ایشان از اولین موسسان مراکز مشاوره در کشور میباشد و سابقه ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان فارس را در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر رفاهی عضو هیات علمی دانشگاه است و تاکنون مشاوران و روانشناسان متعددی را تربیت کرده است. وی همچنین نویسنده بیش از ده ها عنوان مقاله و کتاب علمی در حوزه مشاوره می باشد. ایشان دارای پروانه فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بوده و در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی وخیانت زناشویی فعالیت دارد.

دکتر ذبیح الله عباسپور

دکتر ذبیح الله عباسپور مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مشاوره از دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ کرد و عضو هیات علمی این دانشگاه است. ایشان از سال ۱۳۸۹ فعالیت حرفه ای خود را آغاز و دارای پروانه فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد. دکتر عباسپور در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت زناشویی و درمان اختلالات جنسی فعالیت دارد.

دکتر ناصر امینی

دکتر ناصر امینی از مشاوران با تجربه کشور می باشد. ایشان دارای مدرک کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه شاهد تهران و کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و همچنین دکترای مشاوره با گرایش تز در حوزه خانواده و از اولین موسسان مراکز مشاوره در منطقه جنوب بوده و سابقه نایب رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان بوشهر را در کارنامه تخصصی خود دارد. دکتر امینی عضو هیات علمی دانشگاه است و تاکنون مشاوران و روانشناسان متعددی را تربیت کرده است. وی همچنین نویسنده بیش از ده ها عنوان مقاله و کتاب علمی در حوزه مشاوره می باشد. ایشان دارای پروانه فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و دارای مرکز مشاوره تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از وزارت ورزش و جوانان بوده و در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی ومشاوره خانواده فعالیت دارد.