روانشناسان و مشاوران
«دوباره زندگی»

دکتر نصیر داستان

 دکتر نصیر داستان بعد از اتمام تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مشاوره از دانشگاه شهید چمران اخذ کرد و عضو هیات علمی دانشگاه می باشد. ایشان از سال ۱۳۸۹ فعالیت حرفه ای خود را آغاز و دارای پروانه فعالیت حرفه ای می باشد. دکتر داستان در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت زناشویی و درمان اختلالات جنسی فعالیت دارد.

دکترژاله رفاهی

 دکتر ژاله رفاهی از مشاوران با تجربه و بنام در کشور می باشد. ایشان از اولین موسسان مراکز مشاوره در کشور میباشد و سابقه ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان فارس را در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر رفاهی عضو هیات علمی دانشگاه است و تاکنون مشاوران و روانشناسان متعددی را تربیت کرده است. وی همچنین نویسنده بیش از ده ها عنوان مقاله و کتاب علمی در حوزه مشاوره می باشد. ایشان دارای پروانه فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بوده و در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی وخیانت زناشویی فعالیت دارد.

دکتر ذبیح الله عباسپور

دکتر ذبیح الله عباسپور مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مشاوره از دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ کرد و عضو هیات علمی این دانشگاه است. ایشان از سال ۱۳۸۹ فعالیت حرفه ای خود را آغاز و دارای پروانه فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد. دکتر عباسپور در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت زناشویی و درمان اختلالات جنسی فعالیت دارد.

دکتر فریده انصافداران

خانم دکتر فریده انصافداران دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه شهید چمران می باشد. ایشان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه بوده و فرصت مطالعاتی دکتری خود را در حوزه پرخاشگری در دانشگاه پتسدام آلمان ، تحت نظر پروفسور کراهه( روانشناس برتر آلمان درسال ۲۰۱۵) گذرانده و عضو گروه تحقیقاتی روانشناسی اجتماعی دانشگاه پتسدام می باشد. وی مدرس دانشگاه ، عضو مرکز تحقیقات علوم پزشکی شیراز و مرکز سلامت روان دانشگاه فاطمیه (س) شیراز می باشد و در حوزه مسایل بین فردی، خانوادگی ، پرخاشگری و .. مشغول فعالیت حرفه ای می باشد .