روانشناسان و مشاوران
«دوباره زندگی»

دکتر فریده انصافداران

خانم دکتر فریده انصافداران دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه شهید چمران می باشد. ایشان در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه بوده و فرصت مطالعاتی دکتری خود را در حوزه پرخاشگری در دانشگاه پتسدام آلمان ، تحت نظر پروفسور کراهه( روانشناس برتر آلمان درسال ۲۰۱۵) گذرانده و عضو گروه تحقیقاتی روانشناسی اجتماعی دانشگاه پتسدام می باشد. وی مدرس دانشگاه ، عضو مرکز تحقیقات علوم پزشکی شیراز و مرکز سلامت روان دانشگاه فاطمیه (س) شیراز می باشد و در حوزه مسایل بین فردی، خانوادگی ، پرخاشگری و .. مشغول فعالیت حرفه ای می باشد .

دکتر ذبیح الله عباسپور

دکتر ذبیح الله عباسپور مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مشاوره از دانشگاه شهید چمران اهواز اخذ کرد و عضو هیات علمی این دانشگاه است. ایشان از سال ۱۳۸۹ فعالیت حرفه ای خود را آغاز و دارای پروانه فعالیت حرفه ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشد. دکتر عباسپور در زمینه های مشاوره فردی ، پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، خیانت زناشویی و درمان اختلالات جنسی فعالیت دارد.