روانشناسان و مشاوران
«دوباره زندگی»

دکتر مصطفی طوبائی

آقای دکتر مصطفی طوبائی، فارغ‌التحصیل کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز است. بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران، دکتری تخصصی روانشناسی بالینی را در دانشگاه شیراز آغاز کرد. شروع فعالیت بالینی ایشان در سال ۱۳۹۳ بوده است و در مجموعه هایی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز مشاوره بهار نکو، مرکز مشاوره دانشگاه شیراز و مراکز خصوصی مشاوره شهر شیراز به مشاوره و روان‌درمانی پرداخته است. وی دارای پروانه فعالیت حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. دکتر طوبائی در زمینه های اختلالات اضطرابی، خلقی، اختلالات مرتبط با تروما، وسواس و همچنین اختلالات جنسی به درمان می‌پردازد.

دکتر زهرا مرادی

خانم دکتر زهرا مرادی شهربابک، فارغ‌التحصیل کارشناسی روانشناسی آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه شهید بهشتی است،پس از اتمام کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان، دوران طرح بالینی دوساله خود را در مرکز مداخله در بحران استان اصفهان گذرانده است.
دکتری تخصصی را در رشته روانشناسی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه شهید چمران اهواز، آغاز کرده و در حین تحصیل مقطع دکتری، دوره ۶ ماهه فرصت مطالعاتی را در کشور ایرلند جنوبی و به همکاری در طرح تحقیقاتی با گروه روانشناسی دانشگاه بین المللی دوبلین، طی کرده است.
فعالیت حرفه ایی خود را به عنوان درمانگر از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و با مرکز مشاوره مهر اصفهان، مرکز بهزیستی اصفهان، مرکز مشاوره امید آتیه شیراز، مرکز اعصاب و روان فارس، مرکز مشاوره سلامت شیراز همکاری داشته است.
ایشان دارای پروانه فعالیت حرفه ایی از سازمان نظام روانشناسی ایران است و عضو انجمن روانشناسی ایران نیز هست.
حوزه فعالیت و علاقه مندی دکتر مرادی، درمان اختلالات وسواس، اضطراب و افسردگی در کودکان و بزرگسالان است.