گروه مشاوران دوباره زندگی

لطفا توجه داشته باشید که هزینه ۴۵۰ هزارتومانی جهت سه مرحله ۱ ساعته میباشد. برای مرحله اول یک جلسه آنلاین ۱ ساعته در نظر گرفته شده است. برای مرحله دوم مشاوران دوباره زندگی برای شما انتخاب رشته را انجام داده و مرحله سوم یک ساعت جهت ویرایش لیست رشته های انتخاب شده در نظر گرفته شده است.

لطفا زمان جلسه اول خود  را انتخاب کنید.
در حال بارگذاری ...